Када се очекује пуштање у рад нових котлова на гас у Енергетици?

Након потписивања уговора између Министарства заштите животне средине и извођача радова – Енерготехнике Јужна Бачка, Реминга, Јадрана и АГ Института, почињу радови на комплетној реконструкцији Енергетике.