Стамбено омогућило нови репрограм дуговања

Јавно стамбено предузеће ”Крагујевац” омогућило је грађанима нови репрограм дуговања за комуналне услуге, на период до 60 месечних рата у појединачном износу од 5.000 динара.

Нови програм одвожења смећа

У циљу унапређења квалитета комуналних услуга локална самоуправа и ЈКП “Шумадија” у сарадњи са представницима Савета месних заједница започели су рад на изради новог програма прикупљања и одвожења смећа.

Репрограм дуговања за комуналне услуге

Корисници услуга система обједињене наплате, који нису редовно измиривали своје обавезе, од данас могу да репрограмирају дуговања на 120 месечних рата, уз отпис целокупне камате.