Специјално издање часописа “Шумадијски анали“

Зборник радова са научног скупа „Крагујевац – прва престоница модерне Србије од 1818. до 1871.“ промовисан је у Историјском архиву Шумадије.