Како подићи ниво безбедности новинара

Организација за европску безбедност и сарадњу „Мисија у Србији“ организовала је консултације о размени информација и ефикаснијем поступању надлежних органа у случајевима угрожавања безбедности новинара.