10 минута: Научни скуп у Крагујевцу

Центар за научно истраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу, у сарадњи са Институтом за новију историју Србије, организовао је научни скуп ”80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања града […]

“Нови помаци или ревизије историје”

Центар за научно истраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу, у сарадњи са Институтом за новију историју Србије, организовао је научни скуп ”80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања града […]

10 минута: 20. научни скуп економиста

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, у сарадњи са Савезом економиста Србије, и ове године био је домаћин 20. научног скупа „Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије“.

Институције – кључни фактор привредног и друштвеног развоја

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, у сарадњи са Савезом економиста Србије и ове године био је домаћин 20. научног скупа „Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије“.

Отворен научни скуп “Фестивал квалитета”

У организацији Центра за квалитет Универзитета у Крагујевцу данас је свечано отворен тродневни традиционални научни скуп Фестивал квалитета 2019, који ће трајати до 1. јуна.

Научни скуп економиста у Крагујевцу

Како је привредни раст повезан са инвестиционом консолидацијом јавних предузећа, колико је српска индустрија конкурентна и како институционална решења могу бити у функцији равномерног регионалног развоја биле су теме 18. по реду научног скупа који […]