Корпоративно управљање у Србији

Корпоративно управљање би кроз праксу требало да одржи конкурентске предности и низом мера предупреди незаконитости.