РФЗО: Позив уместо чекања

Републички фонд за здравствено осигурање омогућио је грађанима да на једоставан и лак начин добију све неопходне информације у вези са остваривањем својих права из области обавезног здравственог осигурања путем Националног контакт центра.