Отворена нова апотека у Доњој Шаторњи

У Доњој Шаторњи Апотека Крагујевац отворила је своју нову апотеку чиме је настављено спровођење локалне здравствено социјалне политике усмерене на оснаживање примарне здравствене заштите.

Отворена нова апотека у Ердоглији

У насељу Ердоглија отворена је нова градска апотека, чиме се наставља спровођење локалне здравствено социјалне политике усмерене на оснаживање примарне здравствене заштите.