Омогућена редовна исплата социјалних давања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је и у ванредном стању и проглашеној пандемији заразне болести COVID-19,