Рехабилитација и одржавање 55 улица у Крагујевцу

Програмом рехабилитације и одржавања који је усвојило Градско веће обухваћено је 55 улица и општинских путева. Радови ће се изводити на територији седам месних заједница.

Утврђени приоритети за извођење радова на санацији улица

Градско веће прихватило је програм у коме су утврђени приоритети, по фазама, за извођење радова на рехабилитацији и одржавању градских улица и општинских путева оштећених у јунским поплавама.

За одржавање путева 124 милиона динара

За одржавање градских улица и локалних путева из буџета града опредељено је више од 124 милиона динара. Од те суме, за редовно одржавање опредељено је 89,6 милиона динара, а за зимску службу 35 милиона.