Учестале преваре при он лајн куповини од нерегистрованих трговаца

За време коронавируса повећана је куповина преко интернета.