Персонална асистенција у настави на Правном факултету за студенте са инвалидитетом

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу прва је високошколска установа у граду која је за особе са инвалидитетом увела персоналног асистента у настави.

Персонални асистенти за особе са инвалидитетом

Одлуком о изменама и допунама одлуке о социјалној заштити града Крагујевца, особе са инвалидитетом које су радно способне са процењеним првим или другим степеном подршке, добиће нову услугу у систему социјалне заштите, а то је […]