„Перспективе развоја социјалне заштите у Србији“

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, организовало је међународну конференцију под називом „Перспективе развоја социјалне заштите у Србији“.