Подршка породици са децом

На последњој седници Скупштине града усвојена је одлука о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мере за остваривање демографске и популационе политике, на територији града Крагујевца.

Повећање родитељског додатка за прво дете

Повећање родитељског додатка за прво дете са досадашњих 39.000 на 100.000 динара, једна је од новина које доноси недавно усвојен Закон о финансијској подршци породицaма са децом.