Пореска решења на адресама обвезника од маја

Управа за јавне приходе и инспекцијске послове, која у новој реорганизацији Градске управе прати пореске приходе локалне самоуправе Крагујевца, изашла је са подацима да је за прва два месеца ове године успела да наплати 205 […]