Tакмичење у изради пословне студије случаја

Факултет за менаџмент из Зајечара организовао је за крагујевачке средњошколце такмичење у изради пословне студије случаја.