Предшколским програмом обухваћено 97,8 одсто деце

У предшколским установама у Србији у овој школској години је више дечака 51,7, а девојчица је 48,3 одсто, од којих је 97,8 одсто обухваћено припремним предшколским програмом.

Подршка за инклузивно предшколско васпитање у Крагујевцу

Крагујевац је једна од 20 локалних самоупава у Републици Србији којој су опредељена средства за унапређење координације и сарадње у пружању услуга инклузивног предшколског васпитања и образовања.