Безбедан рад запослених који раде од куће ради спречавања ширења Ковида

Због епидемије коронавирусом и све чешћег упућивања запослених на рад од куће, као и због непостојања посебног прописа који уређује материју безбедности и здравља на раду од куће, Удружење за безбедност и здравље на раду […]

10 минута: Превентивне мере за безбедан и здрав рад запослених од куће

Због епидемије коронавирусом и све чешћег упућивања запослених на рад од куће, као и због непостојања посебног прописа који уређује материју безбедности и здравља на раду од куће, Удружење за безбедност и здравље на раду […]

Могуће коришћење годишњег одмора за запослене који раде од куће

Влада Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донела Закључак којим је препоручено да запослени, који у току ванредног стања свој посао обављају свакодневно али од куће,