Мајнд парк наставља са проширењем производних и пословних капацитета

Јединствени центар за високо технолошку, авио и железничку индустрију – крагујевачки Мајнд парк, чија је изградња започета пре шест година, успешно се развија.

За развој руралног туризма 150 милиона динара

Влада Србије усвојила је Уредбу о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма, којом се први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара.

Унапређење институције локалног омбудсмана у функцији заштите људских права

Основни проблем са којим се омбудсмани сусрећу у раду је недовољна обавештеност како органа у системну локалне самоуправе тако и грађана.