Подношење пријава за порез на доходак до 15. маја

Грађани који су у 2018. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Србији, односно већи од 2.470.644 милиона динара, имају рок до 15. маја да поднесу пријаву пореза на […]