Дезинфекција објеката у ромским насељима

У циљу заштите ромске заједнице од корона вируса, Град Крагујевац је посао дезинфекције ових насеља поверио Институту за јавно здравље Крагујевац.