Научни скуп на Економском факултету у Крагујевцу

Економски факултет у Крагујевцу и Савез економиста Србије организовали су 22. научни скуп „Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије“.

Научни скуп економиста у Крагујевцу

Како је привредни раст повезан са инвестиционом консолидацијом јавних предузећа, колико је српска индустрија конкурентна и како институционална решења могу бити у функцији равномерног регионалног развоја биле су теме 18. по реду научног скупа који […]