Радне зоне дуж Северне обилазнице шанса за привредни развој града

Формирање нових радних зона дуж Северне обилазнице, од којих ће прва бити у Цветојевцу, и проширење Слободне зоне „Шумадија“ делом за моторна возила, представљају шансу за привредни развој града Крагујевца.

Институционалне промене као детерниманта привредног развоја Србије

Привреда Србије је у последњих десет година, захваљујући директним страним инвестицијама и макроекономској стабилности, успела да повећа своју извозну конкурентност по свим параметрима, твдре економисти на основу резултата деценијске анализе извозне конкурентности домаће привреде.