На ФМН у Крагујевцу одржан стручни симпозијум

Српско друштво за имунологију, молекулску онкологију и регенератитивну медицину, центар за молекулску медицину и истраживање матичних ћелија Факултета медицинаских наука Универзитета у Крагујевцу

Пратећи симпозијум Светског конгреса патофизиолога у Крагујевцу

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу био је домаћин пратећег симпозијума светског конгреса патофизиолога који је недавно одржан у Братислави.