Систематско уништавање амброзије од 2019.

На 11. Седници Савета за здравље која је одржана у Скупштини града разматрани су предлози Финансијских планова за 2019. годину здравствених установа чији је оснивач град Крагујевац док је посебан акценат стављен на сузбијање амброзије […]