Обележавање хоризонталне сигнализације у  насељима Ааеродром и Шумарице

Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац у оквиру редовних радова одржавања хоризонталне сигнализације изводи радове на обележавању пешачких прелаза и раскрсница у Атинској, Босанској и улици Града Караре.

Замена дотрајале и неисправне светлосне саобраћајне сигнализације

Према пројекту новог режима саобраћаја, Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац изводи радове на комплетној замени и реконструкцији светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Др Јована Ристића и Драгослава Срејовића.

Радови на обележавању хоризонталне сигнализације

Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац изводи радове на обележавању хоризонталне сигнализације на више локација у граду.

Поправка оштећене и уградња недостајуће саобраћајне сигнализације

Због велике фреквенције саобраћаја и безбедности свих учесника у саобраћају, Служба сигнализације изводи радове на поправци оштећене и уградњи недостајуће опреме пута.

Замена оштећених елемената успоривача саобраћаја на територији града

Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац и током летњег периода поправља оштећену и уграђује недостајућу хоризонталну и вертикалну сигнализацију у граду.

Мења се режим саобраћаја у делу улице Браће Пољаковић

Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац ће у петак, 28. априла, од 8 до 14 часова изводити радове на трајној измени режима саобраћаја на делу улице Браће Пољаковић, од улице Шумадијске до улице Војислава Калановића.