Индекси за нову генерацију специјализаната ФМН у Крагујевцу

Новој генерацији студената специјалистичких и ужих специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу уручени су индекси.

Нове студије на Факултету медицинских наука

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу представио је конкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије, који ће бити отворен до 15 маја.

Нове специјализације на Факултету медицинских наука

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу објавио је конкурс за упис на специјалистичке и уже специјалистичке студије.