АКС предложила Министарству правде да се суђења сведу на неопходан минимум

Имајући у виду појаву вируса КОВИД-19 у Србији, забрану одржавања јавних скупова и проглашену пандемију, Адвокатска комора Србије је предложила Министарству правде да у оквиру својих надлежности у сарадњи са Врховним касационим судом и Републичким […]