Запошљавање и напредовање јавних службеника мора да буде транспарентно

Усвајањем низа законских аката у оквиру процеса реформе јавне управе у Србији у последњих неколико година, промењени су услови под којима можете да постанете јавни службеник – како на централном, тако и на локалном нивоу.