Колико се поштују мере заштите на раду током пандемије?

Удружење за безбедност и здравље на раду Србије од почетка епидемије Ковида 19 контролише предузећа како би радници били заштићени од ширења вируса.

Безбедан рад запослених који раде од куће ради спречавања ширења Ковида

Због епидемије коронавирусом и све чешћег упућивања запослених на рад од куће, као и због непостојања посебног прописа који уређује материју безбедности и здравља на раду од куће, Удружење за безбедност и здравље на раду […]