Четврти павиљон делимично решава проблем

У три павиљона крагујевачког Студентског центра смештено је 634 студента. Смештајни капацитети Студентског центра не задовољавају потребе, односно, процена је да недостаје још 300 места.