Нове цене откупа амбалажног отпада

Услед промена цена на тржишту, дошло је до пада цене откупа амбалажног отпада (пластична, ПЕТ и стаклена амбалажа, лименке), па ће у складу са тим наши грађани од данас за сваки предат комад амбалаже на […]