„За повећано учествовање старијих жена у јавном и политичком животу“

Резултати истраживања о полoжају и учешћу старијих жена у јавном и политичком животу у Србији је показују да старије жене, у односу на старије мушкарце, недовољно учествују у организованим активностима у заједници, а да је […]