Безбедна за употребу воде са чесама на Бубњу и у Дивостину

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом, на основу узорковања које је обавио Институт за јавно здравље,показали су да су од 11 анализираних узорака, два исправна и […]