10 минута: Индустрија видео игара – перспектива за младе

Пројекат „Индустрија видео игара – перспектива за младе“ има за циљ унапређење постојећих и креирање нових програма на Универзитету у Крагујевцу и ИКТ Кластер академији.

Индустрија видео игара – перспектива за младе

Пројекат „Индустрија видео игара – перспектива за младе“ има за циљ унапређење постојећих и креирање нових програма на Универзитету у Крагујевцу и ИКТ Кластер академији.