У Крагујевцу повећан број самачких домаћинстава

Резултати последњег пописа становништва, домаћинстава и станова, показују да је број становника Крагујевца у претходних десет година смањен за око 8.000.