Дечији бракови нису ромска традиција, већ кршење Кривичног закона

Потписивање Протокола за унапређење сарадње и развој интегративне социјалне заштите намењен женама жртвама породичног и партнерског насиља и превенцији дечијих бракова у локалној заједници, треба да допринесе превенцији и сузбијању овог кривичног дела, јер дечији […]

Крагујевац део кампање “Не жури да одрастеш! Детињство, не брак!”

Кампања за превенцију и елиминацију дечјих бракова у Србији и побољшање положаја Ромкиња промовисана је у Београду, под називом “Не жури да одрастеш! Детињство, не брак!”.