Нове генерације еко-биотерапеутика од различитих извора отпада

У оквиру Програма Идеје, Фонд за науку Републике Србије расписао је јавни позив за научноистраживачке пројекте.