Преузимање електричног и електронског отпада за правна лица и грађане

Из Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац подсећају да сваког четвртка, по пријавама грађана, организују откуп електричног и електронског отпада.

Преузимање електричног и електронског отпада по позиву грађана уз новчану накнаду

Физичка и правна лица по јединственој цени од 10,00 динара по килограму могу уклонити стари и неупотребљив електронски и електрични отпад.