Преузимање електричног и електронског отпада по позиву грађана уз новчану накнаду

Физичка и правна лица по јединственој цени од 10,00 динара по килограму могу уклонити стари и неупотребљив електронски и електрични отпад.