Електронско уверење о плаћеном порезу на имовину

Грађанима Србије је омогућено да путем нове услуге еУверење на Порталу локалне пореске администрације (www.lpa.gov.rs) добију електронско уверење да су измирили пореске обавезе везане за порез на имовину, саопштила је Канцеларија за информационе технологије и […]