“Мој избор” на РТК

Након прошлогодишње интеграције са Високом техничком школом, Факултет техничких наука у Чачку данас има више од 2.500 студената који студирају на преко 20 атрактивних студијских програма на академским и струковним студијама.