Кориговане цене одржавања и закупа гробног места на гробљима у Крагујевцу

Сектор гробља Јавног комуналног предузећа Шумадија је од 1. фебруара кориговао цене закупа и одржавања гробног места на свим гробљима у Крагујевцу.