Момировић: Северна обилазница најкасније у марту, Гружански коридор на јесен

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Томислав Момировић рекао је у Книћу да се увелико ради на припреми пројектне документације за изградњу Северне обилазнице и Гружанског коридора, који ће са изградњом почети најкасније на јесен следеће […]

Гружански коридор чвориште најбитнијих српских саобраћајница

Јавно предузеће ”Путеви Србије” расписало је тендер за израду просторног плана, идејног пројекта и студије оправданости за брзу саобраћајницу Крагујевац – Мрчајевци, односно Гружански коридор, за који је урађен генерални пројекат и претходна студија оправданости.

Изградњом Гружанског коридора Крагујевац постаје чвориште српских саобраћајница

Јавно предузеће „Путеви Србије“ расписало је тендер за израду просторног плана, идејног пројекта и студије оправданости за брзу саобраћајницу Крагујевац – Мрчајевци, односно Гружански коридор, за који је урађен генерални пројекат и претходна студија оправданости.

Објављен тендер за Гружански коридор

Путеви Србије објавили су јавне набавке за израду планова, пројеката и студија за градњу три брзе саобраћајнице: Голубац-Доњи Милановац-Брза Паланка, Кладово-Неготин и за брзу саобраћајницу Крагујевац-Мрчајевци који је назван Гружански коридор.

Српске фирме граде Гружански коридор

Србија ће сама обезбедити средства за реализацију Гружанског коридора, на коме ће стопроцентно радити српске грађевинске компаније са нашим инжењерима и радницима,