На адресе крагујевачких дужника за комуналне услуге од сада пре утужења стизаће опомене

Сва крагујевачка јавно-комунална предузећа обавезала су се да врате опомене пред утужења дужника, односно пре него што заостало дуговање постане предмет извршног поступка.