Систем “gReact“ олакшава решавање еколошких проблема

За непуна три месеца рада новоформираног Јединственог еколошког информационог система, грађани Србије су пријавили више од 3.000 еколошких проблема на које су наилазили у свом окружењу, а свака друга пријава односи се на неадекватно одлагање […]