О саобраћајној сигнализацији у Комуналном сервису

О приоритетима приликом обележавања саобраћајне сигнализације и плановима, у Комуналном сервису говори Драгомир Чаировић, руководилац Сектора сигнализације.