Контаминираност јавних површина псећим паразитима

Институт за јавно здравље Крагујевац радио је испитивање земљишта на територији града, како би утврдио степен контаминираности псећим паразитима.