Расписан конкурс за пошумљавање

Министарство заштите животне средине расписало је Јавни конкурс за доделу средстава за суфинсансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години.