Очишћења дивља депонија у насељу Стара радничка колонија

Радници Сектора чистоће уклонили су дивљу депонију у улици Миодрага Миљковића Зекинца, насталу неодговорним понашањем појединих грађана.