Националне читанке за све ученике основних и средњих школа

Уместо најављених националних уџбеника из српског језика, историје, географије, држава ће издавати националне читанке за све ученике основних и средњих школа.